Εμπειρία, Αναπαράσταση και Νοηματοδότηση του Χώρου

β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41284
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης