Ανάλυση του Γραπτού και του Σχεδιασμένου Αρχιτεκτονικού Λόγου

α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41276
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης