Αρχιτεκτονική Γνώση: Φιλοσοφικές Θεωρήσεις της Αρχιτεκτονικής ως Γνωσιοθεωρητική, Αισθητική και Ηθική Συγκρότηση των Αρχιτεκτονικών Έργων

β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41246
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκων