ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7 - ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Εμβαθύνσεις Ε: Θέματα αλγοριθμικού σχεδιασμού και γραμματικές σχημάτων

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4215
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Γίνεται εισαγωγή στην ερευνητική παράδοση των αλγοριθμικών προσεγγίσεων του σχεδιασμού και αναπτύσσεται ένα πρότυπο πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου των υπολογιστικών μεθόδων στις δημιουργικές διαδικασίες του σχεδιασμού (σύνθεση και ανάλυση). Εξηγούνται βασικές μαθηματικές έννοιες όπως τα αυτόματα, οι μηχανές Turing, και οι γεννετικές γραμματικές, και γίνεται αναφορά σε αλγοριθμικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού (March, Alexander, Hillier, Stiny). Εξετάζονται με συστηματικό τρόπο βασικές αρχές – οπως η συμμετρία, οι χωρικές σχέσεις, οι γεννετικοί κανόνες, η αριθμητική των σχημάτων, η τάξη και οι αναλογίες – και αναλύονται τρόποι περιγραφής όπως τα παραμετρικά μοντέλα, η τυπολογία, και η γραμματική. Έμφαση δίνεται στις γεννετικές γραμματικές, οι υπολογιστικές και εκφραστικές δυνατότητες των οποίων αντιπαραβάλλονται με άλλα αλγοριθμικά συστήματα. Τέλος συζητώνται οι σχέσεις των γραμματικών με άλλες γνωστικές περιοχές όπως η μουσική, η αισθητική, η φιλοσοφία της επιστήμης, η γλωσσολογία, η ψυχολογία, η λογοτεχνία και οι λογοτεχνικές σπουδές, η ιστορία, η λογική, τα μαθηματικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Το μάθημα αποτελεί σημαντική πηγή γνώσης για όσους θέλουν να κάνουν ερευνητική συνεισφορά στην γνωστική περιοχή του υπολογιστικά υποβοηθούμενου σχεδιασμού. Εκτός από την ύλη που παρουσιάζεται το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στις ακαδημαικές και ερευνητικές συνήθειες της σκέψης και να παρέχει μια γενική αίσθηση για την επιτελούμενη πρόοδο στην συγκεκριμένη περιοχή έρευνας.