Προστασία σχεδιασμός και διαχείριση ιστορικών κτιρίων, συνόλων και τοπίων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41110
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορική ανάλυση. μεθοδολογία Ανάλυσης και τεκμηρίωσης. Σχεδιασμός προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης. Ένταξη νέων χρήσεων σε παλαιά κελύφη. Ένταξη νέων κατασκευών σε ιστορικό περιβάλλον και φυσικό τοπίο. Μνημεία και περιβάλλον.Nike x Fragment Women

Διδάσκοντες