Θεωρία της συναρμολόγησης και ψηφιακές πόλεις

β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκουσα