Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΩΣ 'ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ'

Ο Χώρος του Μουσείου ως "συνοριακό αντικείμενο"

β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41345
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκουσα