Σχέδια Δημοσίων δράσεων πεδίου (νομαδικές παρεμβάσεις τέχνης)

γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41343
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκων