Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ΟΥ

Γ: Θεωρία, πράξη, τάσεις, προοπτικές στη σχολική Αρχιτεκτονική

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4032
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκων