Ελληνική Αρχιτεκτονική: Εισαγωγή

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4950
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Wednesday (Τετάρτη) 12.00 - 14.45, Bouboulinas bld. (Κτ. Μπουμπουλίνας), 3rd fl. (όρ.), Αmphitheater (Αμφ.) Μ318

*** Το μάθημα αφορά μόνο φοιτητές Erasmus ***

 

Η γνωριμία με την ελληνική αρχιτεκτονική στη διαχρονική συγκρότησή της μπορεί να επιτρέψει στους σπουδαστές που έρχονται στη Σχολή των Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών Erasmus, να κατανοήσουν το πολιτισμικό συγκείμενο των σπουδών τους και να έρθουν σε γνωστική και εμπειρική επαφή με το πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον τους. Η αφετηρία, στο μάθημα αυτό, θα είναι τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν τον ελληνικό χώρο αλλά θα δοθεί έμφαση στην πόλη και την αρχιτεκτονική της Αθήνας. Ο στόχος είναι η εξοικείωση με το σύνθετο περιβάλλον της πόλης με τρόπους που να μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής διαστρωμάτωσής της, στην αναγνώριση της νεώτερης πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας και στην κριτική αντίληψη του χώρου.

 

Διδάσκοντες