ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Από τις απαρχές έως και την Ελληνιστική περίοδο

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4218
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες