ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Γεωμετρικές αρχές στην αρχιτεκτονική απεικόνιση

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4341
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Το θέμα της απεικόνισης στην αρχιτεκτονική. Εισαγωγή στα θέματα αρχιτεκτονικής απεικόνισης με γεωμετρικές μεθόδους. Αρχές Γεωμετρίας του χώρου και μέθοδοι απεικόνισης. Απεικονίσεις μέσω ορθών, προοπτικών και αξονομετρικών προβολών. Αρχές και εφαρμογές σκιαγραφίας. Παρουσίαση, ανάλυση και μελέτη των βασικών επίπεδων και καμπύλων γεωμετρικών σχημάτων που συνθέτουν τις αρχιτεκτονικές μορφές. Δημιουργία νέων μορφών με γεωμετρικές κατασκευές και μετασχηματισμούς.

Διδάσκοντες