ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Γεωμετρικές αρχές στην αρχιτεκτονική απεικόνιση

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4341
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκων