ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5_N: ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διδακτική Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας: Ένταξη νέας λειτουργίας σε υφιστάμενο κέλυφος

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

 

Θεωρητική και σχεδιαστική διερεύνηση της χωρικής δομής και μορφής υφιστάμενου κελύφους. Σχέση του κελύφους με τον αστικό ιστό και την κοινωνική-πολιτισμική συγκρότηση του ευρύτερου χώρου της πόλης. Σχέση του εσωτερικού χώρου με το κέλυφος και τον εξωτερικό χώρο. Λειτουργική και εννοιολογική διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων μετασχηματισμών των χωρικών δομών και μορφών του κελύφους.

 

Διδάσκων