ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4232
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση των βασικών φερόντων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι στατικών και σεισμικών δράσεων. Αναπτύσσεται διεξοδικά η λειτουργία και η όπλιση των πλακών σε κτιριακούς φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα για την μεταφορά φορτίων και την εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας. Συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των άλλων ειδών πλακών  (μυκητοειδείς, με νευρώσεις) και βασικά κριτήρια μέσω των οποίων επιλέγεται ο εκάστοτε βέλτιστος  τύπος πλακών, ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές και στατικές απαιτήσεις. Βασικές αρχές διαμόρφωσης και έδρασης κλιμακοστασίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαστασιολόγηση και όπλιση δοκών, υποστυλωμάτων και αντισεισμικών τοιχωμάτων με έμφαση στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (λ.χ. αγκυρώσεις οπλισμών) και επισήμανση αντίστοιχων ανεπαρκειών παλαιότερων κατασκευών σε σύγκριση με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Προμέτρηση υλικών. Αρχές που διέπουν την μόρφωση του φέροντος οργανισμού των κτιριοδομικών έργων. Διάκριση μεταξύ πλαισιακών και τοιχωματικών φορέων.

Μεθοδολογία προδιαστασιολόγησης. Εφαρμογές απεικόνισης του φέροντος οργανισμού σε ξυλότυπο. Σύντομη αναφορά στην φιλοσοφία του προεντεταμένου σκυροδέματος.

Διδάσκοντες