Ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτιρίων και συνόλων

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4211
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα αναγνώρισης της ιστορικής και  συνόλου με σκοπό τη διατήρηση, αποκατάσταση και ένταξη της αρχιτεκτονικής στις συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Η διατήρηση, αποκατάσταση, ένταξη και επανάχρηση ιστορικών κατασκευών και ιστορικών συνόλων αποτελεί σήμερα σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αίτημα και βασική περιβαλλοντική επιταγή. Το μάθημα περιλαμβάνει την επιτόπια καταγραφή και ανάλυση ιστορικών – παραδοσιακών οικισμών του ελληνικού χώρου, εξετάζει τη συγκρότηση και τη δομή του οικιστικού συνόλου, τον αρχιτεκτονικό, μορφολογικό και δομικό χαρακτήρα των κτισμάτων του και καταλήγει στην αξιολόγηση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα τόπων και οικισμών. Το υλικό που συγκεντρώνεται ταξινομείται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

 

Διδάσκοντες