ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7

Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4213
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκοντες