ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Μορφές και χώρος στο Μεσαίωνα

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4348
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Σχολή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Η Μεσόγειος και η Εγγύς Ανατολή μετά την  εξάπλωση των Αράβων τον 7ο αιώνα. Νέοι εμπορικοί δρόμοι και αστικός βίος. Παλαιές πόλεις και νέες δυναστικές πρωτεύουσες. Τα κάστρα της ερήμου και τα πρώτα αραβικά τεμένη, επιρροές και αρχετυπική σύνθεση. Η αραβική αρχιτεκτονική στην Ανατολή και την Ευρώπη (Ισπανία, Σικελία). Συνθετικές αρχές, συμβολισμός και διάκοσμος στη χωρική συγκρότηση. Νέες μορφές και υλικά διακόσμου. Αρχιτεκτονική τοπίου, κήποι και νερό στη σύνθεση. Ρωμαϊκές-βυζαντινές και περσικές επιρροές. Η παράδοση της ύστερης αρχαιότητας στη Μεσαιωνική Δύση, το Βυζάντιο και το Ισλάμ. Σελτζουκική αρχιτεκτονική. Οθωμανική αρχιτεκτονική στην Μ. Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα. Ο ιστός των πόλεων, η κατοικία και η δημόσια αρχιτεκτονική, αγορές, κοινωφελή ιδρύματα, τεμένη, λουτρά, χάνια, μενδρεσέδες, ιμαρέτ. 

Διδάσκουσα