Μαθηματικά

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4205
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Αναλυτική Γεωμετρία στο επίπεδο και το χώρο. Κωνικές τομές. Εξίσωση ευθείας στο R3. Εξίσωση επιπέδου. Επιφάνειες β΄ βαθμού. Πίνακες. Χαρακτηριστικά ποσά. Τετραγωνικές μορφές και εφαρμογές τους στις πράξεις συμμετρίας. Γεωμετρικές εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος: εμβαδό επιπέδου χωρίου, όγκος στερεού εκ περιστροφής, μήκος τόξου, εμβαδό επιφάνειας εκ περιστροφής. Διαφορικές εξισώσεις. Θεωρία γραφημάτων. Εφαρμογές σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Γραφήματα Euler και Hamilton. Επίπεδα γραφήματα. Τύπος του Euler. Χρωματισμοί. Το θεώρημα των 5 και 4 χρωμάτων. Σχεδίαση με γραφήματα.

Διδάσκων