Μαθηματικά

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4205
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκων