ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Αρχαία τέχνη στα μουσεία της Αθήνας

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4348
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Το μουσειακό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προσφέρει άφθονο υλικό για τη μελέτη της αρχαίας τέχνης σε άμεση επαφή με τα ίδια τα έργα. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας, επιδιώκουμε σε αυτό το μάθημα εμβάθυνσης να προσεγγίσουμε κριτικά τις πολλαπλές νοηματοδοτήσεις επιλεγμένων έργων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης (κυρίως γλυπτικής): ως ιστορικών μαρτυριών, ως μέσων κοινωνικοπολιτικής δράσης, ως αισθητικών αντικειμένων, ως τεχνικών επιτευγμάτων και ως μουσειακών εκθεμάτων. Το μάθημα γίνεται με εισαγωγικές διαλέξεις από τη διδακτική ομάδα, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προφορικές φοιτητικές παρουσιάσεις και ομαδική συζήτηση. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδεται γραπτή φοιτητική εργασία που περιλαμβάνει ανάλυση ενός έργου, μουσειολογική κριτική της υφιστάμενης έκθεσής του και νέα μουσειολογική πρόταση.Η αξιολόγηση γίνεται με αυτή τη γραπτή εργασία και με τελική γραπτή εξέταση.

 

Διδάσκων