Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 7ΟΥ

Η κατοικία στη νεωτερική και υπερνεωτερική εποχή

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4258
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος