Ιστορία και Θεωρία 2ου εξαμήνου: Ρώμη, Βυζάντιο

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4207
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορία της αρχιτεκτονικής, της πόλης και των εικαστικών τεχνών από την ίδρυση της Ρώμης έως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και τέχνη: Ετρουσκικές και ελληνικές επιρροές, μνημειώδης δημιουργία. Δημόσιος χώρος (fora, θέρμες, υδραγωγεία, ναοί) ανάκτορα και κατοικία. Η εξάπλωση του Χριστιανισμού και η κληρονομιά της αρχαιότητας στην ενιαία αυτοκρατορία. Παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική και τέχνες, κωνσταντίνεια δημιουργία. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Βασιλεία του Ιουστινιανού, Σκοτεινοί χρόνοι, Εικονομαχία, Μεσοβυζαντινοί χρόνοι (Μακεδονική αναγέννηση και Κομνήνεια περίοδος). Φραγκοκρατία. Υστεροβυζαντινοί χρόνοι (Παλαιολόγεια περίοδος). Αρχιτεκτονικοί τύποι, μορφές, κατασκευή και υλικά. Ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, γλυπτός διάκοσμος, φορητές εικόνες. Ακτινοβολία του Βυζαντίου και παράδοση. Από τη ρωμαϊκή πόλη στη νέα αστική συγκρότηση και τους οχυρωμένους οικισμούς. Η εξέλιξη των πόλεων, ιστός, μνημεία και διάκοσμος.

 

Διδάσκοντες