Ιστορία και Θεωρία 2ου εξαμήνου: Ρώμη, Βυζάντιο

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4207
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες