Πληροφορική: Εισαγωγή στην Πληροφορική - Πληροφορική και Αρχιτεκτονική

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4342
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Πληροφορική – 2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στις έννοιες και τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, ανάπτυξη γνώσεων υποδομής και για τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην Αρχιτεκτονική.

Ο υπολογιστής: εσωτερική οργάνωση και λειτουργία. Λειτουργικό σύστημα και σύστημα αρχείων. Δίκτυα υπολογιστών. Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός: πρωτόκολλα, ιστοσελίδες, υπηρεσίες Ιστού, νέοι Ιστοί. Νέφος και υπηρεσίες Νέφους. Διαδίκτυο Πραγμάτων – ΙοΤ. Προηγμένη οργάνωση και επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών: έννοιες και εφαρμογές. Βάσεις δεδομένων: έννοιες και εφαρμογές στα σχεδιαστικά προγράμματα και στο ψηφιακό ομοίωμα κτιρίου. Εισαγωγή στον προγραμματισμό: ομοιώματα υπολογισμού και προγραμματισμού, εφαρμογές. Ιδιότητες οντοτήτων, κληρονομικότητα, ειδολογία την Πληροφορική. Τεχνητή νόηση. Οιονεί πραγματικότητα.

 

Διδάσκων