Πληροφορική: Εισαγωγή στην Πληροφορική - Πληροφορική και Αρχιτεκτονική

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4342
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκων