Πολεοδομία και χωρικός σχεδιασμός 2: πολεοδομία και εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4101
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες