Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8Α: Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημοσίων χωρών σε αστικό και φυσικό τοπίο

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4236
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Μελέτη και επίλυση των βασικών προβλημάτων που συνδέονται με το σχεδιασμό ενός κτιρίου με δημόσιο χαρακτήρα. Σύζευξη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τεχνολογίας. Μελέτη της ένταξης του κτιρίου στον αστικό ιστό, της καθ΄ ύψος ανάπτυξης και της κατακόρυφης δομή του, της οργάνωσης και του χαρακτήρα του εσωτερικού χώρου, της διαμόρφωση του υπαίθριου δημόσιου χώρου, της γενικής επιλογής των υλικών και του σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.  Έμφαση στο σχεδιασμό των ειδικών χώρων του κτιρίου όπως το αμφιθέατρο, οι χώροι εκθέσεων, βιβλιοθηκών. Κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες σε κλίμακες 1:50 έως 1:10.

Διδάσκοντες