Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 8ΟΥ

Α. Αρχιτεκτονικά δίπολα - θέσεις και αντιπαραθέσεις στην Αρχιτεκτονική των νεωτέρων χρόνων

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4160
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Το μάθημα συνίσταται σε σειρά παραδειγμάτων ζευγών αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτονικών σχολών ή τάσεων, ταιριασμένων άλλοτε κατά παράδοση (ή ιστορική συγκυρία) και άλλοτε κατ' επιλογήν, έτσι ώστε μέσα από το κάθε θεωρούμενο δίπολο να αναφύεται προς ανάλυση και συζήτηση ένα, η περισσότερα ερωτήματα που απασχόλησαν την αρχιτεκτονική σκέψη της αντίστοιχης εποχής, με προσπάθεια αναγωγής τους στο παρόν, ή και στον διηνεκή προβληματισμό της αρχιτεκτονικής γύρω από την συγκρότηση του αντικειμένου της αφενός και της αποστολής της αφετέρου στο ευρύτερο πολιτισμικό πεδίο. Στην εκάστοτε περίπτωση η σχέση μεταξύ των μελών του διπόλου μπορεί να είναι αντιθετική/αντιπαραθετική, συμπληρωματική (π.χ. συνεργατική), ή παραπληρωματική. Αναγκαίο ζητούμενο και κριτήριο της επιλογής αποτελεί η συνάφεια του υπό διερεύνηση ζητήματος με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. H σχέση με τον χρόνο (π.χ. παρελθόν, παρόν, μέλλον), η ανταπόκριση σε μια ιδεολογικού τύπου επιταγή (π.χ. σύσταση εθνικής ταυτότητας), η ένταξη της νέας τεχνολογίας, η τυποποίηση, η επιλεκτική ανάδειξη εσωγενών παραγόντων (π.χ. υλικού, δομής, λειτουργίας, κλπ.), η οικονομία, το ενδιαφέρον για το ανθρώπινο υποκείμενο ως ψυχο-σωματική οντότητα (π.χ. το ζήτημα του χώρου), κλπ., είναι μερικά από τα θέματα–ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από την συζήτηση των ζευγών.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος