Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Ειδικά Θέματα Βιώσιμου και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4121
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασική απαίτηση για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κάθε κτιρίου είναι να είναι ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον στο οποίο ενσωματώνεται. Σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του βιοκλιματικού/ενεργειακού σχεδιασμού είναι ο υπολογισμός της ενεργειακής του απόδοσης και της βιοκλιματικής του συμπεριφοράς. Οι σύγχρονοι κανονισμοί & νομοθετικές διατάξεις για τον σχεδιασμό των κτηρίων παρέχουν πλέον ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που καθορίζει ποιοτικά & ποσοτικά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα κτιριακά έργα (νέα και υφιστάμενα). Είναι πλέον βασική απαίτηση η υιοθέτηση των κατάλληλων ισχυουσών μεθοδολογιών ανάλυσης, υπολογισμού και προσομοίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων από τα πρώτα στάδια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Παράλληλα, η γνώση και η εξοικείωση των αρχιτεκτόνων με τους μηχανισμούς και τις στρατηγικές προσαρμογής στα τοπικά κλιματικά, φυσικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε χώρου με στόχο την δημιουργία άνετων χώρων διαβίωσης και την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλει στην παραγωγή αρχιτεκτονικών έργων υψηλής στάθμης.

Στο μάθημα αυτό, μέσα από μια σειρά διαλέξεων, θα δοθεί η ευκαιρία στους σπουδαστές να εμβαθύνουν σε θέματα βιοκλιματικού/περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ενώ με την βοήθεια κατάλληλων λογισμικών και μοντέλων προσομοίωσης, θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι που συμβάλλουν στην βέλτιστη περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά και λειτουργία του κτιρίου. Επίσης, θα διερευνηθεί το πώς ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η οικοδομική τεχνολογία μπορούν να ενσωματώσουν με δημιουργικό τρόπο τις παραδοχές του βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Το μάθημα λειτουργεί συμπληρωματικά στο υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 5ου εξαμήνου (Οικοδομική 3) το οποίο πρέπει να έχετε ολοκληρώσει. Θέμα επεξεργασίας στην άσκηση, θα αποτελέσει το κτίριο που μελετήθηκε στο μαθήμα της Οικ. 3, στο οποίο έχετε ήδη προσπαθήσει να εφαρμόσετε μεθόδους δραστικής αξιοποίησης ή/και μετρίασης των τοπικών κλιματικών συνθηκών, καθώς και των στοιχείων του άμεσου περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την συγκεκριμένη συνθετική πρόταση και οικοδομική τεχνολογία. Τώρα, με την βοήθεια κατάλληλων λογισμικών, θα  υπολογίσετε την επίδραση της κάθε παραμέτρου (πχ δομή κελύφους, ανοίγματα, στοιχεία σκιασμού, υλικά κ.λπ.) στην βιοκλιματική και ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει αντιληπτό πως κάθε παράμετρος μπορεί να μεταβάλλει τα αποτελέσματα και πως η συνέργεια όλων, μεταβάλλουν ή και καθορίζουν το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Διδάσκοντες