Γαλλική Γλώσσα 1

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4040
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
2
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της διεπιστημονικότητας. Παράλληλα, διδάσκονται βασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γαλλικής γλώσσας μέσα από κείμενα ειδικότητας. Το μάθημα υποστηρίζεται από το ανάλογο διδακτικό υλικό της διδάσκουσας και από την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΕΜΠ.

Διδάσκουσα