ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1

Σχεδιαστική Προσέγγιση του Χώρου

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4016
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Πέμπτη 12.00-14.45 (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ400 & κτ. Μπουμπουλίνας αιθ. Μ422, Μ424Α & Μ424Β)

Εντοπισμός του θέματος στον χώρο.Οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας. Άξονες συμμετρίας και ασυμμετρίας. Δυναμική της έννοιας του ύψους και του πλάτους. Αντιστοιχία των σημείων για την οργάνωση επιφανειών, σχημάτων, επιπέδων, όγκων. Ποιοτικές διαφοροποιήσεις της γραμμής-εντάσεις.

Διδάσκοντες