ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1

Εισαγωγή στην Πληροφορική

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4248
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Eισαγωγή στις έννοιες και τις τεχνολογίες της Πληροφορικής. Παράσταση οντοτήτων μέσω ιδιοτήτων, κληρονομικότητα, μερολογία, ειδολογία/οντολογία, ομοιώματα υπολογισμού και προγραμματισμού, κλπ, λογισμικό συστήματος, τεχνολογίες διαδικτύου (δίκτυα υπολογιστών, παγκόσμιος ιστός, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο, σημασιολογικός ιστός), αλγόριθμοι, παράσταση γνώσης, βάσεις δεδομένων, προηγμένη οργάνωση και επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών.

Διδάσκων