ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2

Πληροφορική και Αρχιτεκτονική

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4128
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εισαγωγή στη χρήση συστημάτων σχεδίασης με υπολογιστή. Ακολουθεί το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο οι σπουδαστές έχουν εισαχθεί στο "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (παράσταση οντοτήτων μέσω ιδιοτήτων, κληρονομικότητα, μερολογία, ειδολογία/οντολογία, κλπ). Διδασκαλία βασικής σχεδίασης 2Δ και 3Δ, φωτοφυσικότητα, αρχιτεκτονικά - κατασκευαστικά στοιχεία (AEC), που καταλήγει στο Πληροφορικό Ομοίωμα Κτιρίού (ΒΙΜ). Εισαγωγή των 'τεσσάρων θεωρητικών ομοιώματων' (αριθμητικό, γεωμετρικό, φραστικό, μηχανικό), καθώς και των αρχών των 'πυρήνων γεωμετρίας' (κατασκευαστικό και συνοριακό ομοίωμα, κλπ.)

Διδάσκων