ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4

B: Αρχιτεκτονική Σύνθεση 4: Κοινωνική Κατοικία - Συμμετοχικός Σχεδιασμός

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4221
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Κοινωνική κατοικία – Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Η έμφαση δίνεται στην κατανόηση διαφορετικών τρόπων ζωής και στη χωρική – αρχιτεκτονική τους έκφραση. Αντί για τον ένα και μοναδικό τύπο για τις προκαθορισμένες ανάγκες του λεγόμενου ‘μέσου χρήστη’ ή της ‘τυπικής οικογένειας’, ερευνούνται πολλαπλές ομάδες πυρήνων κατοικίας που να απαντούν στις πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες των πολλαπλών και διαφορετικών υποκειμένων και ομάδων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους—οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, εθνικές, φυλετικές, ηλικιακές, φύλου και σεξουαλικότητας.