Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 4ΟΥ

Θεωρία, πράξη, τάσεις, προοπτικές στη σχολική αρχιτεκτονική

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4257
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται στην ανάδυση, στη διαμόρφωση και στις μεταλλαγές των προσεγγίσεων οι οποίες επιλέγονται για την οργάνωση και την νοηματοδότηση του σχολικού περιβάλλοντος στον διεθνή και στον ελληνικό χώρο. Στόχος η κριτική προσέγγιση των ιδεών οι οποίες επηρέασαν το περιεχόμενο του σχεδιασμού, η εκτίμηση σε βάθος της συμβολής τους και η ανίχνευση των περαιτέρω προοπτικών τους, πάντα σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο πεδίο της αρχιτεκτονικής γενικότερα, της παιδαγωγικής και των εκπαιδευτικών αντιλήψεων. Στο πλαίσιο της πολυσύνθετης σύγχρονης αρχιτεκτονικής πραγματικότητας και του γενικότερου ενδιαφέροντος για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, συνυπάρχουν προσεγγίσεις που προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και στην πρακτική, μαζί με προτάσεις οι οποίες ως επί το πλείστον ανακυκλώνουν, εξελίσσουν ή εμπλουτίζουν παλιότερες ιδέες τοποθετώντας τες μέσα σε νεώτερα συμφραζόμενα. Η συνύπαρξη αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητή ανεξάρτητα από τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα του παρελθόντος. Το μάθημα επικεντρώνεται στους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην απήχηση - κυριαρχία κάποιων επιλογών και στην αδιαφορία για κάποιες άλλες. Οι σπουδαστές θα ανιχνεύσουν τα πρότυπα, τους μετασχηματισμούς, τις ανταλλαγές, τις αλληλοεπικαλύψεις, τις εμμονές, τις προσαρμογές, τις διαφορές, τις αμφισβητήσεις, την ύπαρξη συνέχειας στην μεταβολή των απόψεων στο χώρο και στον χρόνο. Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σειρά διαλέξεων, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν παραδείγματα, θα δοθεί η ανάλογη βιβλιογραφία και θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σχολικά κτίρια.
Ζητούμενα: Οι σπουδαστές καλούνται να παρουσιάσουν στην τάξη ένα χώρο εκπαίδευσης της επιλογής τους και να διατυπώσουν αξιολογικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. Ο τρόπος παρουσίασης και η μορφή παράδοσης του υλικού, θα καθοριστεί στη διάρκεια του μαθήματος.

Διδάσκων