Στατιστική

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4145
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
2
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Στοιχεία Συνδυαστικής. Βασικές κατανομές (διωνυμική, κανονική κλπ). Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής (ιστόγραμμα, μέτρα θέσης και μεταβλητότητας κλπ.). Εκτιμητική. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων για έναν ή δύο πληθυσμούς.

Διδάσκων