Φυσική

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4059
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
2
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Γενικοί νόμοι της Φυσικής. Περιοδικά φαινόμενα (Ταλαντώσεις, κύματα, συντονισμός). Ήχος (Eίδη/διάδοση ηχητικών κυμάτων, ένταση του ήχου, υπέρηχοι, υπόηχοι, φαινόμενο Doppler, κρουστικά ηχητικά κύματα), ακουστική, ακουστική χώρων. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα ακτινοβολία, θερμική ακτινοβολία, μέλαν σώμα, φαινόμενο θερμοκηπίου, φυσική της ατμόσφαιρας, στρώμα του όζοντος, κβάντωση ακτινοβολίας, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φθορισμός/φωσφορισμός, πηγές Laser, εφαρμογές Laser). Οπτική (Γεωμετρική και κυματική οπτική, συμβολή, περίθλαση, πόλωση, ολογραφία, φασματοσκοπία, φωτοελαστικότητα, ατμοσφαιρική οπτική, όραση, χρώματα, αποτυπώσεις με Laser). Ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Διδάσκων