Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9ΟΥ

Δημόσιος Χώρος και Επικοινωνία Ιδεών

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4072
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Το νέο αυτό μάθημα έχει ως αφετηρία την διαπίστωση πολλαπλών ιδεολογικών συγκρούσεων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή. Πεδίο ενδιαφέροντος είναι πώς οι συγκρούσεις αυτές αφήνουν υλικά αποτυπώματα στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Στόχος του μαθήματος είναι η διατύπωση μίας αρχικής βάσης κεντρικών εννοιολογικών εργαλείων ως σχεδιαστικών αρχών για έναν σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τον δημόσιο χώρο και το τοπίο.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος