Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 5ΟΥ

Κελύφη Μεγάλων Ανοιγμάτων με Κάλυψη, Πτυχωτοί Φορείς, Μεμβράνες

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4217
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Χωρικοί επιφανειακοί φορείς. Είδη, βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας. Κελύφη. Μεμβρανική θεωρία υπολογισμού κελυφών εκ περιστροφής. Σφαιρικά, κωνικά, κυλινδρικά, υπερβολικά παραβολοειδή. Πτυχωτοί φορείς. Βασικές έννοιες και στατική συμπεριφορά. Κατασκευαστικά στοιχεία. Πεδία εφαρμογής, σύγκριση με άλλα είδη φορέων.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος