Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5ΟΥ

Συνθετική Λειτουργία του Χρώματος

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4108
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.00-18.15, (Κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ400Α)

Εξωτερικός αστικός χώρος. Λειτουργία της Ζωγραφικής και του Ελευθέρου Σχεδίου στον εξωτερικό χώρο. Δυναμική των τροποποιήσεων. Ογκοπλαστικά ζητήματα. Επιφάνειες αδρανείς και ετεροκαθορισμένες. Εφαρμογές με στόχο ποιοτικές εικαστικές πρoσεγγίσεις.

Αναγνώσεις του εξωτερικού χώρου και ερμηνείες μέσα από τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται, ιδιαίτερα μέσα από την τονική και τη χρωματική προσέγγιση, με στόχο την αναπαράσταση του εσωτερικού αρχιτεκτονικού χώρου.

Εμβάθυνση στην προβληματική του χρώματος σε σχέση με τη λειτουργία του στο χώρο με στόχο τη δημιουργία αρμονιών που προκύπτουν από ορισμένες χρωματικές σχέσεις (ως προέκταση των μέχρι τώρα μαθημάτων)

Διδάσκοντες