Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 5ΟΥ

Tο Φλωρεντινό Quattrocento και η Ώριμη Αναγέννηση Στη Ρώμη (1401-1527) - Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4026
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Μπουμπουλίνας, αμφ. Μ318)

Οι πόλεις κράτη στην Ιταλία και η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική δημιουργία τους από το 1400 έως τον 16ο αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική θεώρηση. Το εμπόριο και η άνοδος της αστικής τάξης. Οι νέες κοινωνικές- οικονομικές συνθήκες, η στροφή στην αρχαιότητα και η νεοπλατωνική φιλοσοφία. Η μετεξέλιξη των πόλεων, ο δημόσιος χώρος και η μνημειακή, εκκλησιαστική και κοσμική, αρχιτεκτονική και οι τέχνες. Πολεοδομικές παρεμβάσεις στον μεσαιωνικό ιστό των πόλεων και αρχιτεκτονική γοήτρου. Οι πύργοι, η loggia, το αστικό μέγαρο και η έπαυλη. Η προώθηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και των τεχνών από τον λόγιο ηγεμόνα, την παπική εκκλησία, τα μοναχικά τάγματα και τις συντεχνίες ως πλαίσιο για τον νέο ρόλο του αρχιτέκτονα και του καλλιτέχνη.

Διδάσκουσα