ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΚΕΝΑ, ΤΟΠΙΑ, ΑΡΧΕΙΑ

Εννοιολογικός Σχεδιασμός της Πόλης: Κενά, Τοπία, Αρχεία

δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού
Κωδικός Μαθήματος: 
41295
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκοντες