Ε. Θ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 5ΟΥ

Ειδικα Θέματα Προοπτικής

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4230
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.30-18.15 (Κτ. Μπουμπουλίνας, αιθ. Μ323, & κτ. Αβέρωφ, αμφ. Α008)

Εμβάθυνση σε θέματα προοπτικής & οπτικής αντίληψης, με ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων, όπως:

- Προοπτικές αναμορφώσεις. Κατασκευές αναμορφώσεων σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.
- Αναμορφώσεις μέσω ανακλάσεων σε κωνικά και κυλινδρικά κάτοπτρα.
- Ανακλάσεις σε επίπεδα κάτοπτρα.
- Οπτικές ψευδαισθήσεις μέσω προοπτικής, αδύνατες κατασκευές (Δωμάτιο του Ames, Escher κ.λπ.)
- Προοπτικές ανακατασκευές.
- Στερεοσκοπική προοπτική.
- Προοπτική αναγλύφου.
- Προοπτική απεικόνιση σε πλάγιο πίνακα.
- Προοπτική απεικόνιση σε καμπύλο πίνακα.
- Αρχές προοπτικής στη φωτογραφία, συνδυασμός φωτογραφίας με προοπτική απεικόνιση, ένταξη προοπτικού σε φωτογραφία, ανακατασκευή όψης και κάτοψης από φωτογραφία.
Air Max 1

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος