ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6Α

Διδακτική Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας: Εισαγωγή στην Έννοια του Αντικειμένου Καθημερινής Χρήσης

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4225
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου καθημερινής χρήσης και μελέτη της γνωστικής περιοχής του επίπλου. Η έννοια του βιοτεχνικού και βιομηχανικού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδίου και η διαδικασία παραγωγής αντικειμένου. Σχεδιαστική αποτύπωση σειράς αντικειμένων, διερεύνηση των ιστορικών καταβολών της διαμόρφωσής τους, ανάλυση του τρόπου κατασκευής στο Εργαστήριο Προπλασμάτων. Στοιχεία ανθρωπομετρίας και εργονομίας. Εμβάθυνση στο σχεδιασμό αντικειμένων και στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενα κελύφη. Εφαρμογή σε ειδικά θέματα και κατασκευή αντικειμένων στο Εργαστήριο Προπλασμάτων.

Διδάσκων