Ε. Θ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6ΟΥ

Προστασία και Αποκατάσταση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4003
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορία των αναστηλώσεων. Ανάλυση θεωρητικών θεμάτων. Υφιστάμενο πλαίσιο αρχών (Χάρτα Αθηνών, Χάρτα Βενετίας κτλ.). Νέα προβληματική της προστασίας. Ανάγκες-οράματα των σύγχρονων κοινωνιών για την πολιτιστική κληρονομιά. Ζητήματα επανάχρησης και ανάδειξης. Αειφόρος ανάπτυξη. Μελέτη και τεκμηρίωση των μνημείων. Παιδεία του αρχιτέκτονα – αναστηλωτή. Παθολογία και διαγνωστική. Στάδια παρεμβάσεων (από την αντιστήριξη έως την ανάδειξη). Παραδοσιακές κατασκευαστικές, μέθοδοι-υλικά και σύγχρονη τεχνολογία.

Διδάσκουσα