Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 6ΟΥ

Μορφολογική Ανάλυση Έργων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4150
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Αναλυτική κριτική θεώρηση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης μέσω της διερεύνησης των βασικών παραμέτρων που την καθορίζουν και των μηχανισμών που οδηγούν σ’ αυτήν. Με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, γίνεται αντιληπτός ο ρόλος και οι επιπτώσεις των σχέσεων των επιμέρους παραμέτρων στη σύνθεση των έργων αυτών και επιτυγχάνεται η εξοικείωση με τους συνθετικούς χειρισμούς των δημιουργών τους. Κριτική τοποθέτηση απέναντι στα έργα, με απλοποιημένα μεθοδολογικά εργαλεία της αισθητικής.

Διδάσκων