Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 6ΟΥ

Α: Χώροι Εργασίας και Παραγωγής. Η Πορεία προς το Μεταφορντισμό και τη Μεταμοντέρνα Εποχή.

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4082
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διερεύνηση των ζητημάτων που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό των εργοστασιακών χώρων από την ιστορική τους αφετηρία μέχρι τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην εποχή της ευέλικτης συσσώρευσης του κεφαλαίου . Τονίζεται ο διττός χαρακτήρας κάθε εργοστασιακού χώρου: α) ‘κοινωνικός’, ως τόπος συγκέντρωσης εργαζομένων και β) ‘οικονομικός’, ως τόπος συνάθροισης ανθρώπων και μηχανών με στόχο της παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη των αντιλήψεων για το σχεδιασμό των βιομηχανικών χώρων από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα -στον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό χώρο- παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μηχανών και των κατασκευών, την οργάνωση της εργασίας και τα κυρίαρχα αρχιτεκτονικά ρεύματα κάθε εποχής . Το μάθημα επικεντρώνεται περισσότερο σε σύγχρονα θέματα όπως: α) στη μετάβαση από το φορντικό στο ευέλικτο μεταφορντικό μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής, β) στο Ηigh-Τech κίνημα και στη σχέση του με την αρχιτεκτονική των βιομηχανικών χώρων γ) στις αντιλήψεις για την προβολή της "εταιρικής εικόνας" ως καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης της μορφής των εργοστασίων και δ) στο σύγχρονο “οικολογικό” εργοστάσιο. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα. Παράλληλα εκπονείται από τους σπουδαστές/τριες γραπτή εργασία που εντάσσεται σε θεματικούς άξονες που προτείνονται από τη διδάσκουσα.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος