Ε. Θ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 6ΟΥ

Γεωμετρία και Ολογραφία

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4234
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Παρουσίαση των δυνατοτήτων απεικόνισης αντικειμένων του χώρου μέσω της ολογραφίας, και διερεύνησης γεωμετρικών καμπυλών και επιφανειών με ακτίνες laser και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η ολογραφία ως γενίκευση της προοπτικής απεικόνισης. Ιστορικό, όργανα ολογραφίας, εφαρμογές των ακτινών laser στην προοπτική και σκιαγραφία, γεωμετρικό υπόβαθρο της συμβολής των κυμάτων laser (εξομοίωση μέσω Η/Υ), κατασκευή ολογράμματος με τα διαθέσιμα στο εργαστήριο όργανα και εμφάνιση πλακών. Επιφάνειες εκ περιστροφής-προσδιορισμός ειδικού ενδιαφέροντος καμπυλών με διατάξεις laser, κυματαγωγοί, ανακλαστικές επιφάνειες δευτέρου και ανωτέρου βαθμού, μελέτη καυστικών καμπυλών και άλλων γεωμετρικών ιδιοτήτων με laser και ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Διδάσκων