Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6ΟΥ

Κελύφη Μεγάλων Ανοιγμάτων με Χώροδικτυώματα, Φουσκωτές Κατασκευές Μικτά Συστήματα

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4070
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εφελκυόμενες κατασκευές: βασικές έννοιες, αρχές λειτουργίας, πεδία εφαρμογής. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες καλωδιακών φορέων κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων, ελαφρών κατασκευών (μεμβρανών) και μικτών κατασκευών κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων. Χωροδικτυώματα - φουσκωτές κατασκευές: είδη, ανάλυση συμπεριφοράς, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, πεδία εφαρμογής. Σύγκριση με άλλους φορείς.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος