Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ

Εμβάθυνση στην εικαστική λειτουργία μέσα από αρχιτεκτονικά θέματα

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4074
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ανάγνωση μέσω του σχεδίου και του χρώματος του εξωτερικού δημόσιου χώρου. Καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων που συνθέτουν το χώρο. Φυσική και νοητική πορεία στο χώρο και στο χρόνο. Σηματοδότηση, οριοθέτηση και μορφοποίηση των εννοιών που συνθέτουν το τοπίο.

Διδάσκοντες