Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 6ΟΥ

Βυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4164
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ιστορική και πολιτισμική θεώρηση, μελέτη μορφών τέχνης, εικονογραφικών τύπων τεχνοτροπιών και ιδιαιτεροτήτων που επιβίωσαν από τη μία εποχή στην άλλη.

Διδάσκων