Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Αρχιτεκτονική και Σεισμός

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4121
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Κατανόηση της συμπεριφοράς των παραδοσιακών και σύγχρονων κατασκευών σε σεισμικές φορτίσεις και εμβάθυνση στις αρχές σύνθεσης και σχεδιασμού σύγχρονων αντισεισμικών κτηρίων καθώς και των μεθόδων επισκευών -ενισχύσεων των ιστορικών κατασκευών.

Διδάσκοντες