Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6ΟΥ

Πλαστική με Πολλαπλά Μέσα και Υλικά

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4111
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Η Πλαστική ως αστικός κοινωνικός εξοπλισμός σε φυσικό μέγεθος, ενταγμένος σε εσωτερικό ή υπαίθριο δημόσιο χώρο. Η Πλαστική ως παρεμβατική διαδικασία στο δομημένο αστικό περιβάλλον, με σχολιασμό και κριτική προσέγγιση της πολύπλευρης κοινωνικής πραγματικότητας της νέας μητροπολιτικής συνθήκης. Πρόταση νέων επικοινωνιακών και αισθητικών εναλλακτικών εκδοχών. Εστίαση σε προσωπική, πραγματική ή υποθετική θεματική – προβληματική αφηγηματικού χαρακτήρα υπόθεση. Εντοπισμός της χωρικής της αντιστοιχίας σε συγκεκριμένο αστικό πλαίσιο όπου μπορεί να εκφραστεί με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο το σενάριό, αποτυπώνοντας λεπτομερώς (σχεδιαστικά – φωτογραφικά – κινηματογραφικά) τον επιλεγμένο αρχιτεκτονικό χώρο. Σχεδιασμός της κατασκευής και ένταξη σε αυτήν, μιας πλήρους ερευνητικής πλαστικής πρότασης – επίλυσης – υλοποίησης της ιστορίας, με τη μορφή ενός πρωτότυπου αστικού κοινωνικού εξοπλισμού, προτείνοντας νέες επικοινωνιακές και αισθητικά εναλλακτικές εκδοχές στο δημόσιο χώρο.

Διδάσκοντες